Lütfen Bekleyin

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

VAN  OSGB iş sağlığı ve güvenliği sektörlerindeki liderliğini sürdürmek için sunduğu hizmetlerde kalite politikasını aşağıdaki ilkelerle ifade eder;

 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayacak insan ilişkilerini çağdaş anlamda düzenlemek,
 • Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini desteklemeyi ve bu süreçte gerekli tüm kaynakları tesis etmek,
 • Yasal şartlar ve uygulanabilir diğer şartları sağlamk,
 • Müşteri soruları ve sorunlarını mümkün olan en kısa zamanda yanıtlamak ve çözmek,
 • Sürekli iyileştirmeler yaparak hizmetlerinin kalitesini ve performansını artırmak,
 • Güvenilirliği en üst seviyede tutarak, hizmet verdiği alanlarda lider olmak,
 • Karşılıklı iyi niyet anlayışı içerisinde müşteri beklentilerinin üzerinde çözüm üretmek,
 • Hizmet anlayışının iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için tüm çalışanlarının katılımını sağlamak.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

VAN  OSGB Çevre politikası, çevre konularını içerir ve RİSK MED kurumsal ilkelerine dayanır.

Üst yönetim, çevre yönetim sistemi algısının bütün alanlarda var olmasını sağlamak amacıyla;

 • Çevre yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini,
 • Çevre politikası ve çevre amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını,
 • Çevre yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınmasını,
 • Çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınmasını,
 • Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına ve yasal şartlar ile varsa diğer şartlara uygunluğun öneminin paylaşılmasını,
 • Çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınmasını, kirliliğin önlenmesini ve çevrenin etkin olarak korunmasını,
 • Çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesini ve desteklenmesini,
 • Sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesini,
 • Diğer ilgili yönetim görevlerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için destekleneceğini kabul ve taahhüt eder.
 • İyileştirme faaliyetlerini sürekli planlı, kontrollü ve izlenebilir yollar ile sürdürmek, Çevre ile ilgili tüm yasal ve düzenleyeci şartlara uymak, RİSK MED ‘in Kurumsal Felsefesine ve misyonuna katkı sağlar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

VAN OSGB  iş sağlığı ve güvenliği sektörlerindeki liderliğini sürdürmek için sunduğu hizmetlerde iş sağlığı ve güvenliği politikasını aşağıdaki ilkelerle ifade eder;

 • Çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Çalışma ortamından kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmek, önceliklendirmek ve kabul edilebilir risk seviyesine indirmek, kuruluşun amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğu sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine uygun olan mevzuat ve standartlara uyarak, mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba göstermek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarının ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunmaktır.

      

    Ferdi CANKATAR
    Genel Müdür