Lütfen Bekleyin

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

 

İşyeri Hekimi İstihdamı

 

1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle tek işçi çalıştıran ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri dahil tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma/görevlendirme zorunlu hale gelmiştir.

İşyeri Diğer Sağlık Personeli İstihdamı

 

İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memuru istihdamı,

Sağlık Raporları (İşe Giriş Sağlık Raporu, Yüksekte Çalışma Uygunluk Raporu)

 

Türkiye’de evlilik, işe giriş, maluliyet, askere elverişlilik, engellilik tespiti, okula kayıt, silah ruhsatı, spor lisansı, sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları düzenlenmektedir. Bunların yanı sıra kişilerin hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ile ilaç ve tıbbi malzemenin temini gibi konularda da sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Sabit ve Mobil Sağlık Taramaları

 

Kurumumuzda sabit röntgen laboratuvarı bulunduğu gibi; mobil sağlık taramaları için kullanılan gezici röntgen laboratuvarımız sayesinde yerinde sağlık taramaları titizlik ile gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Hizmetleri

 

Bakanlığın Hekim Seçme Uygulamaları doğrultusunda Hekim Seçme Uygulamasına Ağustos 2008 yılında geçilmiş, hastaların poliklinikte görev alan hekimlerimizi seçmeleri konusunda yardımcı olacak Medikal Çalışma Panolarımız Hizmete Sunulmuştur.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin çağdaş bir yaklaşımla yeniden düzenlenip yaygınlaştırılması ve tüm toplum bireyleri tarafından tercih edilebilir şekilde sunulması sağlanmak amacıyla 2005 yılında uygulamaya başlanılan ve 2010 yılı itibariyle tüm ülkede hizmetine sunulan Aile Hekimliği Uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetleri sağlık sitemi içinde hak ettiği öneme kavuşmuştur. Toplum gündemine yeni iki kurum, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Merkezi olguları girmiştir.

Acil Müdahale

 

Kalp masajı nasıl yapılır? Temel yaşam desteği ne anlama gelir? Hangi durumlarda suni solunum yapmak gerekir? Suni solunum nasıl yapılır; yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Temel sağlık eğitiminin en önemli aşaması ilk yardımdır

Meslek Hastalıkları Eğitimleri

 

Meslek hastalıkları ülkemiz açısından bir sorun odağı oluşturmaktadır. Çünkü bu alanda yeterli tanı olmaması hangi hastalıkların meslekten kaynaklandığı sorusunu doğurmakta ve kimi zaman uzun tartışmalara neden olmaktadır. İşkolumuzda hemen her süreçte kimyasalların da kullanıyor olması, başta solunum yolları olmak üzere birden fazla organımızın farklı boyutlarda etkilenmesine yol açabilmektedir.

Koruyucu Sağlık Eğitimleri

 

Temiz suya erişim en önemli koruyucu sağlık hizmetlerindendir. Yeryüzünün pek çok bölgesinde insanlar su kaynağına sahip olsalar bile temiz suya ulaşmakta sıkıntı yaşamaktadır. Her yıl binlerce yetişkin ve çocuk bu nedenle hastalanmakta ve bu hastalıklardan ötürü hayatlarını kaybedenler olmaktadır.

Hızlı iletisim
  • 0432 216 95 58
  • 0542 628 45 58
  • info@vanosgb.com.tr
Uzman Personel
Hızlı iletisim